Home / Hóa chất / Thuốc diệt muỗi Permethrin 50ec

Thuốc diệt muỗi Permethrin 50ec

PERMETHRIN 50EC sản phẩm của Hockley – Anh Quốc, Hiệu quả cao – Hạ gục nhanh.

Đóng gói: 1 lít

Tỷ lệ pha loãng: 100ml/01 lít nước hoặc dầu, phun trong nhà cứ 20 -50 ml/ 100 m2, Phun ngoài trời 1000ml/5000m2.

 

 

Check Also

Thuốc diệt muỗi HANTOX – 200

HANTOX-200 Deltamethrin 3 EW Sản phẩm được sử dụng theo quyết định của Bộ Y ...

test