Home / SẢN PHẨM / Thuốc diệt nấm mốc

Thuốc diệt nấm mốc

Cung cấp các loại hóa chất diệt nấm mốc dùng cho các loại bề mặt…

Thuốc diệt nấm mốc “KILLER – ONE”

Khái niệm về Killer-one thuốc chống nấm mốc hòa tan trong nước ☞Hiệu quả của việc sử dụng “Killer-one” quả là tuyệt vời vì nó hạn chế được sự tăng trưởng của các trực khẩn (vi khuẩn), các loại nấm ...

Xem thêm